Hotel Kocour, Žerotínovo nám. 19/17, 674 01 Třebíč, Czech Rep.

Weekly menu 5 2019