Hotel Kocour, Žerotínovo nám. 19/17, 674 01 Třebíč, Czech Rep.

chicken-pasta-hotel-kocour-restaurant